Ticaret Hukuku

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku, Altay Hukuk Bürosu’nun başta gelen çalışma alanları arasındadır.

Önemli malvarlığı devirleri ve ticari işletmenin devir ve rehin işlemlerinden adi ortaklıklara, haksız rekabetten acentecilik, distribütörlük gibi tacir yardımcılarına ticaret hukuku kapsamında danışmanlık ve dava takip hizmetleri verilmektedir.

Büromuz, anonim şirketler başta olmak üzere ticaret şirketlerinin kuruluşundan tasfiyesine değin her aşamasında kurumsal süreçleri yürütüp günlük hukuki işleri takip eder. Büromuz birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yeniden yapılandırma işlemlerini yapılandırıp yürütür ve bu süreçlerde yöneticilerin sorumluluğundan ortakların pay sahipliği haklarına, ticaret hukukuna ve kurumsal hayata ilişkin her konuda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunar. Bilimsel temel üzerine uygulamada kabul gören prensipler dikkate alınarak ve müvekkillerimizin somut ihtiyaçları gözetilerek sürdürülebilir, amaca yönelik ve pratik çözümler oluşturulmaktadır.

Ticaret hukukunun borçlar ve sözleşmeler hukuku ile kesişiminde bulunan, pay devir ve pay sahipleri ilişkilerini düzenleyen sözleşmeler başta olmak üzere sözleşmelerin yazımı, müzakeresi, imzası, revizyonu ve kapanış işlemleri de çalışma alanlarımıza dahildir. Büromuzun avukatları, ticaret hukukuna ilişkin tüm dava ve tahkim yoluyla çözülen uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmektedir. Şirketlerin bütünsel hukuk hizmetine olan gereksinimleri ekseninde, çeşitli hukuk alanlarındaki deneyimimizin, aynı paydada birleştirilmesi, danışmanlık ile uyuşmazlık yönetimi arasında güçlü bir köprü kurulması amaçlanmaktadır.

Kıymetli Evrak Hukuku

Altay Hukuk Bürosu, kambiyo senetlerine ilişkin ticaret hukuku ile icra ve iflâs hukuku hizmetlerinin yanı sıra; pay senetleri, ilmühaberler ve diğer kıymetli evrak hakkında hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku

Banka Hukuku, kurumsal banka hukuku ve banka sözleşmeleri hukuku yönleriyle, Büromuzun uygulama alanına dahildir. Kredi ve proje finansmanı, yeniden yapılandırma, özel çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır. Sermaye piyasası hukuku uygulamaları hem dava hem de hukuki danışmanlık temelinde ve sermaye piyasası pratiği gözetilerek yürütülmektedir.

Ödeme hizmetleri mevzuatı, yürürlüğe girdiğinden bu yana üzerinde çeşitli çalışmalar yürüttüğümüz bir alandır.