Kurumsal Uyum

Büromuz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kurumsal hukukî uyum kapsamına giren hizmetler sunmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında bilgilendirme yapılarak izlenmesi gereken süreçler hakkında danışmanlık verilmektedir ve müvekkillerin uyum faaliyetleri yürütülmektedir. Kurum içi şeffaflığı temin etmek üzere tüm kurumsal süreçler ve belgeler, esas sözleşmeler, iç yönergeler, aile anayasaları yoğun faaliyet konularını oluşturmaktadır.

Bu hizmeti sunduğumuz müvekkillerimize sözleşme müzakereleri, hukukî danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü süreçleri gibi diğer hukukî konularda da hizmet sunmaktayız. Böylelikle büromuz, ele aldığı meseleleri bütünsel bir bakış açısı ile işlemektedir.