Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Elektronik ticaret temelinde gelişen dijital hukuk uygulamaları ve kişişel verilerin korunması hukuku, Altay Hukuk Bürosu’nun çalışma alanları arasındadır. Büromuz, bilişim alanında çalışan müvekkillere kurumsal danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü alanlarında destek sunmaktadır. Bilişim ve kişisel verilerin korunması hukuku gerek sözleşmeler hukuku gerekse fikri ve sınaî mülkiyet hukuku ile birlikte ele alınmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında bilgilendirme yapılarak izlenmesi gereken süreçler hakkında danışmanlık verilmektedir, veri koruma süreçlerinde hukuki kılavuzluk yapılmaktadır ve müvekkillerin uyum faaliyetleri yürütülmektedir.