Borçlar Hukuku ve Sözleşme Yönetimi

Borçlar Hukuku ve özellikle Sözleşme Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık ve dava takip hizmeti, Altay Hukuk Bürosu’nun başlıca faaliyet alanı içindedir.

Büromuz, ticarî ve ticarî olmayan nitelikteki tüm sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin uygulanma safhası ve sözleşme ilişkisi kapsamında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü alanında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmektedir.

Altay Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası satış sözleşmeleri, pay devir ve pay sahipleri sözleşmeleri, ticari işletme devirleri, kredi sözleşmeleri, bayilik, kira, eser, teminat sözleşmeleri, gayrımenkullerin konu edildiği ticari sözleşmeler ve tüketici sözleşmeleri gibi geniş bir yelpazeyi içeren sözleşme hukukunda müvekkillerine hizmet verir.

Büromuzun bu hizmetleri verirken temel amacı, özel hukuka ilişkin tüm meselelerde sağlam borçlar hukuku altyapısı üzerine inşa edilmiş, uygulama dinamiklerini ve borçlar hukukunun teknik inceliklerini dikkate alan ve uygulamaya yansıtabilen etkin çözümler sunmaktır. Bu açıdan Büromuz, sözleşme hukukunun eşya hukuku, ticaret hukuku, medenî usûl hukuku, icra ve iflâs hukuku ile yakın bağlantılarını dikkate alan bütünsel bir yaklaşımı benimser.