KİTAPLAR
 1. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 5. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
 2. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2018.
 3. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2017.
 4. İlhan E. POSTACIOĞLU – Sümer ALTAY, Medenî Usûl Hukuku, Güncelleştirilmiş – Genişletilmiş 7. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015. (Merhum Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU’nun “Medeni Usûl Hukuku, İstanbul 1982” adlı eseri Av. Sümer ALTAY tarafından güncellenmiştir.)
 5. İlhan E. POSTACIOĞLU – Sümer ALTAY, İcra Hukuku Esasları, Güncelleştirilmiş 5. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011. (Merhum Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU’nun “İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982” adlı eseri Av. Sümer ALTAY tarafından güncellenmiştir.)
 6. Sümer ALTAY, İcra Hukukunun Temel Kavramları, İstanbul Barosu Yayınları, 2011. (Avukat ve stajyerlere dağıtılmak üzere İstanbul Barosu için hazırlanmıştır.)
 7. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2007.
 8. Sümer ALTAY, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 2. Bası, Cilt: 1-2, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2005.
 9. Sümer ALTAY, Türk İflâs Hukuku, Cilt: 1-2, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 10. Sümer ALTAY, Konkordato Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 1993.
 11. Sıtkı Anlam ALTAY, Hukuki Açıdan Banka Anonim Ortaklığı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
 12. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.
 13. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
 14. Sıtkı Anlam ALTAY, Markalar Üzerindeki Hukuki İşlemler, Markanın Devri, Markanın Rehni, Markanın Haczi, Marka Lisans, Yasaman/Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014, s. 677-755 (Prof. Dr. Hamdi Yasaman’la Ortak Eser).
 15. Sabah ALTAY, Teminat Amaçlı Borca Katılma Sözleşmesi, İstanbul: Vedat Kitapçılık. (Yayım aşamasındadır.)
 16. Sabah ALTAY, Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.
 17. Leyla ORAK ÇELİKBOYA, Türk Ticaret Kanunu Madde 208 Uyarınca Anonim Şirketlerde Satın Alma Hakkı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 18. Ferda Nur GÜVENALP, Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlali, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.