Medenî Hukuk

Eşya Hukuku – Gayrımenkul Hukuku

Büromuz, eşya hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde dava avukatlığı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Büromuz özellikle gayrımenkul hukuku, mülkiyetten ve zilyetlikten doğan davalar, aynî teminatlar, kat mülkiyeti ve kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili konularda faaliyet göstermekte olup, ticari işlemlerde de ilgili konulardaki bilgi birikimini kullanarak medeni hukukun çeşitli alanlarını bir araya getirmektedir.

Miras Hukuku

Büromuz, miras hukukuna ilişkin konularda danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir. Vasiyetnamelerin ve miras sözleşmelerinin hazırlanmasına ilişkin danışmanlık faaliyetinin yanı sıra, ölüme bağlı tasarrufların iptaline ve tenkisine, ayrıca miras paylaşımına ilişkin davalarda müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca miras hukuku ile ilişkili konularda, aile şirketlerine yönelik muhtelif hizmetler sunmaktadır. Bu bağlamda medenî hukuk ve şirketler hukuku bütünsel olarak ele alınmaktadır.

Aile Hukuku

Altay Hukuk Bürosu, boşanma davalarında ve mal rejimi tasfiyelerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerine etkin dava takibi hizmeti sunmaktadır.