İş Hukuku

Büromuz işveren, çalışan ve sözleşmeli çalışan sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişilerin iş hukuku ile ilgili meselelerini ele almaktadır. Sunduğu danışmanlık hizmeti kapsamında Büromuz, müvekkillerimizi iş hukuku ile ilgili tarafı oldukları uyuşmazlıklarda temsil etmektedir.

İşveren çalışan ilişkilerinin doğru ve hukuka uygun yapılandırılması, uyuşmazlıkların önlenmesi yönünden elzemdir.