Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku

Fikir ve sanat eserleri hukuku, marka hukuku, patent hukuku, teknolojik yenilikler çalışma yürüttüğümüz disiplinler alanında yer almaktadır. Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yenilikler, öğreti ve uygulama temelinde yakından izlenmelidir. Bu bağlamda büromuz, müvekkillerimize özellikle fikrî ve sınaî mülkiyet hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık, sözleşme yönetimi hizmeti ve dava takip hizmeti sunar.

Fikri ve sınaî mülkiyet hukukunun elektronik ticaretle, kişisel verilerle ve haksız rekabetle ilişkisi de, bu hukuk disiplininin doğru uygulanması için göz önünde bulundurulmalıdır.