Uyuşmazlıkların Çözümü ve İcra-İflâs Hukuku

Medenî Usûl Hukuku, İcra-İflâs Hukuku, Konkordato Hukuku

Büromuzun uyuşmazlıkların çözümü birimi 40 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir ve dava yönetimi, icra, iflâs ve yeniden yapılandırma süreçlerini etkin bir şekilde yönetmektedir. Müvekkillerimizin tüm dava ve takip işleri, Altay Hukuk Bürosu’nun bilgi birikimi ile her kademede süreci baştan sona titizlikle takip eden avukatlar tarafından yürütülmektedir. Medenî hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, ticaret ve şirketler hukuku alanlarındaki davalar, Büromuzun çalışma alanında yoğun bir şekilde yürütülen davalardır. Koruyucu hukuk uygulamaları ile dava yönetimi arasındaki ilişkinin doğru kurulması, büromuzun temel ağırlık noktalarından biridir. Kişilerin ve kurumsal oluşumların dava süreçlerinin yönetimi, sözleşme süreçlerinin yönetimiyle de ilişkili olan, davaların birbiriyle olan etkileşiminin de gözetilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde bütünsel bir bakış açısı benimsenmektedir.

Büromuz, başta icra ve iflâs takipleri, özellikle konkordato ve diğer yeniden yapılandırma işlemleri olmak üzere, karmaşık ve özellikli icra ve iflâs hukuku meselelerinde müvekkillere nitelikli hizmet sunmaktadır.

Tahkim

Büromuzun avukatları, ticari tahkim uyuşmazlıklarında hakem ve taraf vekili olarak hareket etmektedir. Gerek ulusal gerekse milletlerarası ticari tahkim alanında tecrübeleri bulunmaktadır. Altay Hukuk Bürosu avukatları ve danışmanları, Milletlerarası Ticaret Odası, Viyana Tahkim Merkezi, İsviçre Tahkim Merkezi, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi gibi kurumlar nezdinde görülen ticari uyuşmazlıklarda hakem ve taraf vekili sıfatıyla faaliyet göstermişlerdir. Avukatlarımız, İstanbul Tahkim Merkezi bünyesinde kurulan Genç ISTAC’ın da dahil olduğu muhtelif organizasyonlara üyedir.