Published Books
 1. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), 5th Edition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
 2. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), Updated 4th Edition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2018.
 3. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), Updated 3rd Edition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2017.
 4. Medenî Usûl Hukuku Dersleri (Law of Civil Procedure), Updated and Expanded 8thEdition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2020. (The publication by the late Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU, dated 1882, has been updated by Att. Sümer ALTAY)
 5. İlhan E. POSTACIOĞLU – Sümer ALTAY, İcra Hukuku Esasları (Principles of Law of Executions), Updated 5thEdition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2011. (The publication by the late Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU dated 1882 has been updated by Att. Sümer ALTAY.)
 6. Sümer ALTAY, İcra Hukukunun Temel Kavramları (Founding Principles of Law of Executions), Istanbul Bar Publications 2011. (This publication was prepared by the Istanbul Bar to be distributed amongst attorneys and legal interns.)
 7. Sümer ALTAY – Ali ESKİOCAK, Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni (Pledge of Immovables under Turkish Civil Law), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2007.
 8. Sümer ALTAY, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), 2nd Edition, Vol. 1-2, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2005.
 9. Sümer ALTAY, Türk İflâs Hukuku (Turkish Law of Bankruptcy), Vol. 1-2, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 10. Sümer ALTAY, Konkordato Hukuku (Law of Concordat), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 1993.
 11. Sıtkı Anlam ALTAY, Hukuki Açıdan Banka Anonim Ortaklığı (Banking Joint Stock Company from a Legal Perspective), İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
 12. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri (Effects of Delegation of Management Powers under law of Joint Stock Companies), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.
 13. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler (Equity Joint Ventures), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
 14. Sıtkı Anlam ALTAY, Markalar Üzerindeki Hukuki İşlemler, Markanın Devri, Markanın Rehni, Markanın Haczi, Marka Lisans (Legal Transactions on Trademarks: Transfer, Pledge, Seizure and License of Trademarks), Yasaman/Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, Vol. II, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2014, p. 677-755 (Joint article with Prof. Dr. Hamdi Yasaman).
 15. Sabah ALTAY, Teminat Amaçlı Borca Katılma Sözleşmesi (Debt Participation Agreement as a Security), Istanbul: Vedat Kitapçılık. (Publication pending.)
 16. Sabah ALTAY, Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi (Transfer of Damages in Sales Agreement), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.
 17. Leyla ORAK ÇELİKBOYA, Türk Ticaret Kanunu Madde 208 Uyarınca Anonim Şirketlerde Satın Alma Hakkı (Share Purchase (Squeeze-out) Right in Joint Stock Companies under Art. 208 of the Turkish Commercial Code), Istanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 18. Ferda Nur GÜVENALP, Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlali (Violation of the Right to Present One’s Case in International Arbitration), İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 19. Ferda Nur GÜVENALP, Milletlerarası Özel Hukukta Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri (Subcontractor Agreements in Private International Law), Unpublished Doctoral Thesis, Galatasaray University Institute of Social Sciences, Istanbul, 2023.