Av. Murat Can ALAYOĞLU

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Özellikle fikrî  mülkiyet hukuku, şirketler hukuku, ticari davalar ve iş hukuku davaları alanlarına yoğunlaşmaktadır. Halen Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Faaliyet Alanları

Murat Can Alayoğlu, ticari işletme ve şirketler hukuku, borçlar hukuku, fikrî ve sınaî mülkiyet hukuku, iş hukuku, banka hukuku ve rekabet hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: canalayoglu@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2015