STJ. AV. MELİKE NAZ BAŞOĞLU

Melike Naz Başoğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olmuştur. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Faaliyet alanları

Melike Naz Başoğlu, ticari işletme ve şirketler hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflâs hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: nazbasoglu@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca