Av. Leyla ORAK ÇELİKBOYA, LL.M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında İstanbul Barosu’na kaydını takiben, özellikle milletlerarası tahkim, birleşme ve devralmalar, proje finansmanı ve şirketler hukuku alanlarında yoğunlaşarak, yerel ve uluslararası işlem ve uyuşmazlıklarda tecrübe kazanmıştır. 2017 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışmalarını Hamburg’da yer alan Max Planck Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak tamamladığı yüksek lisans tezini genişleterek 2017 yılında “Türk Ticaret Kanunu Madde 208 Uyarınca Anonim Şirketlerde Satın Alma Hakkı” ismi ile yayımlamıştır. Ayrıca şirketler hukuku, borçlar hukuku, tüketici hukuku ve milletlerarası tahkim alanlarında kaleme aldığı çeşitli yayımlanmış bülten yazıları bulunmaktadır.

Faaliyet alanları

Leyla Orak Çelikboya, ticari işletme ve şirketler hukuku, milletlerarası tahkim, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, banka ve sermaye piyasası hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: leylaorakcelikboya@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Boşnakça

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2011

Genç İstanbul Tahkim Merkezi (Genç ISTAC) Yurtdışı Komisyonu

Genç Milletlerarası Ticari Tahkim Komisyonu (Young ICCA)

Alman Tahkim Kurumu’nun Genç Tahkimciler Girişimi (DIS40)

Genç Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Forumu (ICCYAF)

Yayımlanmış Eserler

  1. Türk Ticaret Kanunu Madde 208 Uyarınca Anonim Şirketlerde Satın Alma Hakkı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
  2. ISTAC Kuralları Uyarınca Süreler (ISTAC Bülten, Eylül 2017, çevrimiçi) / Time Limits under the ISTAC Rules (ISTAC Newsletter, September 2017, çevrimiçi).
  3. Diğer bülten yazıları (www.mondaq.com, çevrimiçi).