AV. HİLAL GÖKALP

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Özellikle borçlar hukuku, iş hukuku, icra ve iflâs hukuku, sözleşmeler hukuku, ticari işletme ve şirketler hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmüştür.

Faaliyet Alanları

Hilal Gökalp, icra ve iflâs hukuku, medenî usûl hukuku, borçlar hukuku, konkordato ve yeniden yapılanma hukuku, ticari işletme ve şirketler hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: hilalgokalp@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2017