Av. Ferda Nur Güvenalp, LL.M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında İstanbul Barosu’na kaydını takiben, özellikle milli ve milletlerarası tahkim, sözleşmeler hukuku, inşaat hukuku, ticari davalar ve şirketler hukuku alanlarında yoğunlaşarak, yerel ve uluslararası işlem ve uyuşmazlıklarda tecrübe kazanmıştır. 2016 yılında Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. “Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlali” isimli yüksek lisans tezi 2018 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Ayrıca, tahkim alanında kaleme aldığı çeşitli makaleler ve konuşmacı olarak yer aldığı konferanslar bulunmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında Milletlerarası Özel Hukuk alanında doktora eğitimine devam etmekte olup; halihazırda tez aşamasındadır.

Faaliyet alanları

Ferda Nur Güvenalp, milli ve milletlerarası tahkim, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, inşaat hukuku, ticari davalar ve şirketler hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: ferdaguvenalp@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca

Üyelikler

İstanbul Barosu-2014

Galatasaraylılar Derneği

Genç İstanbul Tahkim Merkezi (Genç ISTAC)

Yayımlanmış Eserler ve Konferanslar

  1. “Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları”, Tahkim Anlaşması-Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt 1, Ed. Mustafa Erkan/Candan Yasan Tepetaş, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 207-234.
  2. Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlali, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
  3. “İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi ve Sistemin İşverene Sağlayacakları Açısından Hukuki Bir Değerlendirme”, İnşaat Sanayi Dergisi/İNTES, Sayı: 165, 2018, s. 54-59.
  4. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi Işığında Türk Hukuku Bakımından Çok Vatandaşlık Halinde Askerlik Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2015, s. 231-265.
  5. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından organize edilen “Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı” konulu konferansta konuşmacı, 2021
  6. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nin işbirliği ile gerçekleşen Tahkim Okulu paneller serisinde konuşmacı, 2019
  7. ICC YAF tarafından organize edilen “Farklı perspektiflerden tahkim yargılamasının yürütülmesi” konulu konferansta konuşmacı, 2018
  8. ICC YAF tarafından organize edilen “Milletlerarası tahkimde in-house bakış açısı” konulu konferansta konuşmacı, 2018