AV. EYLEM IŞIK

Eylem Işık, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2020 yılında mezun olmuştur. Halen Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir.

Faaliyet Alanları

Eylem Işık, ticari işletme ve şirketler hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, icra ve iflâs hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: eylemisik@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2021

Genç Milletlerarası Ticari Tahkim Komisyonu (Young ICCA)

Genç Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Forumu (ICCYAF)

Genç İstanbul Tahkim Merkezi (Genç ISTAC)

Yayımlanmış Eserler

Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi (Lexpera Blog, Ocak 2019, çevrimiçi) / Impact of Interruption of Limitation Period on Joint and Several Debtors (Turkish Law Blog, January 2019, çevrimiçi) (Barış Ülker ile birlikte).