Av. Cemre TANIŞ GİLİK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Faaliyet alanları

Cemre Tanış, icra ve iflâs hukuku, konkordato ve yeniden yapılanma hukuku, medenî usûl hukuku, borçlar hukuku, ticari işletme ve şirketler hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: cemretanis@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2015