AV. BEGÜM YİĞİT, LL.M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında İstanbul Barosu’na kaydını takiben, özellikle şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, ticari davalar, milli ve milletlerarası tahkim alanlarında tecrübe kazanmıştır. 2016 yılında Queen Mary University of London’da Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yüksek Lisans Programını tamamlamış; yüksek lisans tezi “The Extension of Arbitation Agreements to Non-Signatories in International Commercial Arbitation” ismi ile 2017 yılında yayımlanmıştır. Halen Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında Ticaret Hukuku alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Faaliyet Alanları

Begüm Yiğit, ticari işletme ve şirketler hukuku, milletlerarası tahkim, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, banka ve sermaye piyasası hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta:  begumyigit@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2014

Galatasaraylılar Derneği

Galatasaray Spor Kulübü

Genç Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Forumu (ICC YAF)

Uluslararası Genç Tahkimciler Grubu (YIAG)

Genç İstanbul Tahkim Merkezi (Genç ISTAC)

Yayımlanmış Eserler

  1. Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davasında Davalı Sıfatının Belirlenmesi (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019/1, çevrimiçi).
  2. ISTAC Kuralları Uyarınca Davaların Birleştirilmesi (ISTAC Bülten, Eylül 2017, çevrimiçi) / Consolidation under ISTAC Arbitration Rules (ISTAC Newsletter, September 2017, çevrimiçi).
  3. Turkish Court of Appeals: The Arbitral Tribunal’s Failure to Obtain an Expert Report Does Not Constitute a Violation of Public Policy (Kluwer Arbitration Blog, Ocak 2017, çevrimiçi).
  4. The Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories in International Commercial Arbitration (Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşmalarının Üçüncü Kişilere Teşmili, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 2017, çevrimiçi).