Av. Ali ESKİOCAK, LL.M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında yasal stajını yaptığı Altay/Eskiocak Hukuk Bürosu’nda 2005 yılında ruhsatını alarak Avukat olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren, finans, enerji, madencilik, elektronik, gıda, sağlık, inşaat, gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlere ilişkin çok sayıda alacak ve iflâs davasını takip etmiş, bankacılık mevzuatına ilişkin idarî ve hukukî birçok davayı yürütmüş, şirketlerin ve borçların yeniden yapılandırılması süreçlerinde görevler üstlenmiş, alacakların tahsili işlemlerinde aktif olarak yer almıştır.

2004-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ali Eskiocak, 2014 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüksek lisans tezini kitaplaştırarak yayımladığı “Teslime Bağlı Taşınır (Menkul) Rehninde Alacaklının Hukukî Durumu” isimli monografik eserinin yanı sıra Av. Sümer Altay ile birlikte yayımlanmış üç ayrı eseri bulunmaktadır.

Faaliyet alanları

Ali Eskiocak, icra ve iflâs hukuku, konkordato ve yeniden yapılanma hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, teminat hukuku, banka hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku ile sorumluluk ve tazminat hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: alieskiocak@altayhukuk.com

Diller

Türkçe, İngilizce

Üyelikler

İstanbul Barosu – 2005

Yayımlanmış Eserler

  1. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 5. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019 (Sümer ALTAY ile birlikte).
  2. 7101 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenlemelerin Işığında Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 4. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2018 (Sümer ALTAY ile birlikte)
  3. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2017 (Sümer ALTAY ile birlikte).
  4. Teslime Bağlı Taşınır (Menkul) Rehninde Alacaklının Hukukî Durumu, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
  5. Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2007 (Sümer ALTAY ile birlikte).